Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Είσοδος στο πανεπιστήμιο

Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Απαιτήσεις πανεπιστημίου

Έγγραφα της αίτησης

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Πανεπιστημιακά δίδακτρα