Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Κτηνιατρική και Δασοπονία Σόφια

Το Πανεπιστήμιο για Κτηνιατρική και Δασοπονία στη Σόφια χωρίζεται σε 2 σχολές.

α) είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία που παρέχει εκπαίδευση με ειδίκευση στον τομέα της δασοκομίας, Τεχνολογίας Ξύλου και Παραγωγής επίπλων, Μηχανικών Σχεδίασης Επίπλου και Αρχιτεκτονική Τοπίου.

β) Στο πανεπιστήμιο Κτηνιατρική και Δασοπονία στη Σόφια έχει και τμήμα σπουδών Κτηνιατρικής.
Προβλέπει επίσης την κατάρτιση ειδικών στον τομέα Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης έργων.

H Κτηνιατρική Σχολή λειτουργεί απο το 1995.

Ενώ απο το 2011 το πανεπιστήμιο Κτηνιατρική και Δασοπονία στη Σόφια πραγματοποιεί την κτηνιατρική ιατρική εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα.

Οι μαθητές αποφοιτούν με την απόκτηση πτυχίου "Master of Sciences" (M.Sc.) και μπορούν να προχωρήσουν με περαιτέρω σπουδές για να αποκτήσουν το διδακτορικό degree.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης διαρκεί 11 (έντεκα) εξάμηνα και το τελευταίο είναι πρακτική δοκιμασία.
Τελειώνοντας, διενεργούνται μιά σειρά απο εξετάσεις για την απόκτηση του M.Sc. βαθμού.
Οι απόφοιτοι λαμβάνουν το τίτλο "Κτηνίατρος".

Κτηνιατρική και Δασοπονία στη Σόφια
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15399170

Δίδακτρα:  4.500€ ετησίως για κτηνιατρική.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για άμεση επικοινωνία

* Με αστεράκι είναι τα υποχρεωτικά πεδία