Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Έγγραφα της αίτησης

Τα έγγραφα της αίτησης και τα απαιτούμενα έγγραφα για είσοδο σε πανεπιστήμια ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βουλγαρίας πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι η είσοδος γίνεται με βάση την επιλογή φακέλου της αίτησης, χωρίς περαιτέρω δοκιμή.

Τα έγγραφα της αίτησης για την εισαγωγή στα Βουλγάρικα Πανεπιστήμια είναι τα εξής:

  • Ενα απο τα έγγραφα της αίτησης είναι το έγγραφο όπου αναφέρεται το επίπεδο επάρκειας του αιτούντος στη βουλγαρική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα μελέτης.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο και επικυρωμένη μετάφραση του πτυχίου του αιτούντος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει και ένα έντυπο που προσδιορίζει το χρονικό διάστημα των σπουδών και τους βαθμούς σε διάφορα μαθήματα.
  • Οι υποψήφιοι για τα μαθήματα πτυχίου Μάστερ πρέπει να υποβάλουν με τα έγγραφα της αίτησης και επικυρωμένο αντίγραφο και επικυρωμένη μετάφραση του πτυχίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bachelor ή Master) που να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο των βαθμολογιών.
  • Ένα έγγραφο που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης καταλληλότητας του αιτούντος να συνεχίσει τις σπουδές του στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στην οποία έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Στα έγγραφα της αίτησης πρέπει να υπάρχει και Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται όχι νωρίτερα από ένα μήνα πριν από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επικυρωμένο από τις αντίστοιχες αρχές της χώρας του αιτούντος.
  • Φωτοτυπία του διαβατηρίου του αιτούντος / δελτίο ταυτότητας με το όνομα γραμμένο ευανάγνωστα με λατινικό αλφάβητο όπου αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης.
  • Οι υποψήφιοι που έχουν διπλή υπηκοότητα θα πρέπει επίσης να παρέχουν φωτοαντίγραφα της βουλγαρικής ταυτότητας / διαβατηρίου τους.
  • Κάθε φορά που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ονομάτων για τις δύο ταυτότητες ή διαβατήρια, ο αιτών πρέπει να παρέχει επίσης μια συμβολαιογραφική δήλωση της ταυτότητας (ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αντίστοιχες δημοτικές αρχές), δηλώνοντας ότι οι διαφορετικές ονομασίες ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.
  • Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος.
  • Στα έγγραφα της αίτησης πρέπει να υπάρχει και το πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας (ένα από τα παρακάτω ή τα ισοδύναμά τους: TOEFL 550, IΕLTS 6.0 ή Cambridge First Certificate) για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αγγλική γλώσσα . Σημειώστε ότι για όλους του υποψήφιους φοιτητές στο Αγγλόφωνο τμήμα απαιτείται το τεστ αξιολόγησης για την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο.

Για άμεση επικοινωνία απο εμάς συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας

* Με αστεράκι είναι τα υποχρεωτικά πεδία

Να σημειωθεί ότι:

Τα έγγραφα της αίτησης που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη βουλγάρικη γλώσσα  και νομιμοποιημένα σύμφωνα με τις διακυβερνητικές συμφωνίες.

Εάν οι συμφωνίες αυτές δεν υπάρχουν, τα έγγραφα πρέπει να επικυρώνονται, μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση (Apostille-Σφραγίδα της Χάγης).

Σύμφωνα με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα αυτόνομο θεσμικό όργανο και μπορεί να έχει τις δικές του απαιτήσεις και προθεσμίες σχετικά με τα έγγραφα της αίτησης.