Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών "Lyuben Karavelov"

Η Σόφια είναι διάδοχος της εξειδικευμένης στρατιωτικής σχολής μηχανικών που ιδρύθηκε με διάταγμα της Αυτού Μεγαλειότητας του Tsar BorisIII του № 22 στις 10.18.1938 για τις ανάγκες των Μηχανικών του Σώματος Στρατού »
Αργότερα, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας № 1815/16.08.1973 η Σχολή αναδιοργανώθηκε σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών Κατασκευών "Γεν. Blagoy Ivanov. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο τμήματα: Κτηριακών κατασκευών και τεχνολογία κατασκευής).

Το 1991, με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η Σχολή μετονομάστηκε σε Στρατιωτική Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών "Lyuben Karavelov" (VVISU "Lyuben Karavelov").

Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Η Σχολή έγινε ελκυστικό εκπαιδευτικό κέντρο όχι μόνο για τους νέους της χώρας, αλλά και για τους ανθρώπους από πολλές άλλες χώρες όπως της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ως αποτέλεσμα κάποιων διακυβερνητικών συμφωνιών, στη Σχολή έχουν εκπαιδευτεί ευέλπιδες και αξιωματικοί από την Τανζανία, τη Μοζαμβίκη, την Κούβα, το Λάος, την Υεμένη, το Βιετνάμ, τη Μογγολία, τη Συρία και άλλες χώρες.

 

Τον Αύγουστο του 2000, με την αναδιοργάνωση του Στρατιωτικού Σώματος, το Στρατιωτικό Σώμα του Υπουργείου Μεταφορών και το στρατιωτικό σώμα της Επιτροπής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών με Νόμο του Κράτους »(ΦΕΚ, τεύχος 57/14.07.2000), η Σχολή αποστρατικοποιήθηκε και μετονομάστηκε σε Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (VSU) "Lyuben Karavelov" και με καταστατικό κρατικής ανώτατης ειδικής σχολής.

Κοινος σκοπος είναι :

Να διατηρήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης των μαθητών.
Να διεξάγει επιστημονική έρευνα και να εφαρμόζει πρακτικά τα σχέδια στον τομέα κατασκευών και αρχιτεκτονικής
Να παρέχει συνεχή εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου.

ΣΧΟΛΕΣ:

Σχολή Αρχιτεκτονικής

Ακαδημαϊκές μονάδες Υποστήριξης

Κατασκευαστική Σχολή

Τμήμα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Μερικής απασχόλησης)

Bachelor
Πλήρους φοίτησης
Bachelor
(Μερικής φοίτησης)
Professional Bachelor
Πλήρους φοίτησης
Professional Bachelor
(Μερικής φοίτησης)
Master
Πλήρους φοίτησης
Master
(Μερικής φοίτησης)
PhD Studies
Πλήρους φοίτησης
PhD Studies
(Μερικής φοίτησης)
Προπαρασκευαστικός χρόνος
Βουλγαρική
ή Αγγλική Σχολή
2500 €
στην Βουλγαρική γλώσσα
2000 €
στην Βουλγαρική γλώσσα
2500€ 2000€ 3000€ 2000€ 3000€ 2000€  3000€
3000 €
στην Αγγλική γλώσσα
2500 €
στην Αγγλική γλώσσα
2500€ 2000€ 3000€ 2000€ 3000€ 2000€ 3000€