Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Είσοδος στο Πανεπιστήμιο

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρία ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται με αίτηση του φοιτητή ενώ θα πρέπει να έχει και προσόντα που απαιτούνται για το επίπεδο του.

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας απαιτεί δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι προσεκτικά προετοιμασμένα.

Υπάρχουν κανονισμοί σύμφωνα με ειδικά κριτήρια, τη προθεσμία και όλες τις κατευθυντήριες γραμμές του πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι για σπουδές στη Βουλγαρία. Τα Βουλγαρικά πανεπιστήμια δέχονται διεθνείς φοιτητές  από χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές είχαν έρθει κυρίως από Βουλγάρικες υποτροφίες

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας με το πέρασμα των χρόνων εκτιμήθηκε απο τους περισσότερους ξένους φοιτητές.

  • Οι σπουδές στη Βουλγαρία συνδυάζουν την καλή ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.
  • Έχουν χαμηλό κόστος διδάκτρων και διαβίωσης.
  • Το σύστημα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται πρακτικά, στα Αγγλικά, τα Γερμανικά τα Γαλλικά και τα βουλγαρικά προγράμματα.
  • Τα διπλώματα αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ αλλά και πέρα από αυτήν.

Για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο σημειώστε ότι σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας διοργανώνουν στα βουλγάρικα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Μερικά  απ 'αυτά και στα αγγλικά για τους ξένους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα αγγλικά.

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει διευκολύνεται επειδή οι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να κάνουν Βουλγάρικη εκπαίδευση μπορούν να μπουν ως νέοι φοιτητές ή σπουδαστές Transfer.

Για υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές που κάνουν Βουλγάρικη εκπαίδευση η είσοδος στο Πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει ως φοιτητές ή σπουδαστές Transfer.

Νέοι φοιτητές είναι εκείνοι που θα ήθελαν να ξεκινήσουν το σύνολο του προγράμματος (Bachelor, Master ή PhD) σε βουλγάρικο  εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Είσοδος στο Πανεπιστήμιο και αιτήσεις για μαθητές με δίπλωμα γυμνασίου:

Οι αλλοδαποί φοιτητές με απολυτήριο λυκείου μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας.

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο βασίζεται στα ειδικά μαθήματα που λαμβάνονται στο γυμνάσιο ή στο Διεθνές Απολυτήριο (προαπαιτούμενα) και τους βαθμούς που έχουν.

Για ορισμένα προγράμματα, χρειάζεται μια συμπληρωματική αίτηση με στοιχεία, όπως προσωπική υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό υγείας κ.ά.

Όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται με προσωπικά έγγραφα, όπως ενός αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας κλπ.

Οι φοιτητές παίρνουν απάντηση αν μπορούν ή δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νέο πανεπιστήμιο στη συνέντευξή τους, κατά την άφιξή τους στο νέο φορέα.

Όμως, οι μαθητές πολλές φορές διαπιστώνουν το εξής:

Έστω ότι δεν μπορούν να λάβουν έγκριση για τις προηγούμενες σπουδές.

Η επανάληψη των μαθημάτων στη νέα σχολή, συχνά οδηγεί σε υψηλότερους βαθμούς και καλύτερη κατανόηση της ύλης, στο νέο πρόγραμμα σπουδών τους.

Σημειώστε ότι είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν φοιτητές  από Πανεπιστήμια της Ευρώπης προς το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο από ότι από άλλες χώρες.

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει ο φοιτητής να προετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

(Ακαδημαϊκά αποτελέσματα με την πρακτική και θεωρητική και τις ώρες για κάθε θέμα).

είσοδος στο Πανεπιστήμιο

Αίτηση του μαθητή για είσοδο στο Πανεπιστήμιο με αλλαγή πανεπιστημίου:

Ο φοιτητής για αλλαγή πανεπιστημίου, που έχει ολοκληρώσει ένα έτος ισοδύναμης μελέτης σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο διεθνές πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει δεκτός σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

Οι αιτήσεις αλλαγής του Πανεπιστημίου αξιολογούνται με βάση τις μεταγραφές του πανεπιστημίου του φοιτητή (ECTS: Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς φοιτητών).

Επίσης και με τις διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα που ζητείται στο νέο πανεπιστήμιο.

Μερικά πανεπιστημιακά προγράμματα είναι άκρως επιλεκτικά και ανταγωνιστικά.

Σε αυτά οι θέσεις μπορεί να είναι περιορισμένες.

Άλλα προγράμματα μπορεί να είναι αυστηρά δομημένα έτσι ώστε οι μαθητές μεταφοράς μπορεί να χρειαστεί, να ξεκινήσουμε από την αρχή του νέου προγράμματος.

Οι περισσότεροι στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας εγγράφονται για μεταφορά τους στα προγράμματα Bachelor ή Master.

Η μεταφορά μαθητών ωφελεί την πανεπιστημιακή  κοινότητα της Βουλγαρίας παρά πολύ.

Αυτό γίνεται επειδή οι νέοι φοιτητές φέρνουν μαζί τους εμπειρίες που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του Πανεπιστημίου.

Οι περισσότεροι φοιτητές  που μεταγράφονται  έρχονται για ιατρικές μελέτες.

Σήμερα, οι περισσότεροι από τους ξένους φοιτητές σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι:

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Γκάνα, τη Νιγηρία, το Ιράν κλπ.