Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Πανεπιστήμο Πλόβντιβ “Paisii Hilendarski”

Το Πανεπιστήμο του Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski" βρίσκεται στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε το 1962 και έχει εννέα σχολές.

Το Πανεπιστήμο του Πλόβντιβ, πήρε το όνομά του προς τιμήν του Βούλγαρου ιστορικού Paisii Hilendarski και αποτελεί πολιτιστικό και επιστημονικό ίδρυμα της πόλης.

Είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νότια Βουλγαρία και το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας.

Με τα μεγαλύτερα το Kliment Ohridski Πανεπιστήμιο της Σόφιας και του Αγίου Κυρίλλου και Μεθόδιου Πανεπιστήμιο του Veliko Tarnovo.

Πανεπιστήμο του Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski"

Το 1945 το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης εγκαινιάστηκε με διάταγμα του Συμβουλίου του Regents στις 4 Αυγούστου, και δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις 20 Αυγούστου, διαρθρώνεται σε δύο σχολές:

  • Ιατρικής
  • Γεωργίας και Δασών

Η δεύτερη τον Ιούλιο 1961 αναβαθμίζεται ως Ανώτερο Ινστιτούτο κατάρτισης των εκπαιδευτικών των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.

Το ινστιτούτο προήχθη σε καθεστώς πανεπιστημίου από το κυβερνητικό διάταγμα στις 12 Ιανουαρίου 1972, όταν πήρε το σημερινό του όνομα "Paisii Hilendarski" Plovdiv University.

Το 1973, έγινε το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας στη Φιλιππούπολη.

Προσέφερε γλωσσικές και λογοτεχνικές μελέτες, προσφέροντας BA βαθμούς στη βουλγαρική και ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία.

Λίγο μετά, προστέθηκε ένα πρόγραμμα σε σλαβικές γλώσσες και Λογοτεχνία (με ειδίκευση στην τσεχική γλώσσα και λογοτεχνία).

Ένα πτυχίο Εκπαίδευσης δόθηκε για πρώτη φορά το 1984, ενώ τα προγράμματα Νομικής εισήχθησαν το 1992, και τα προγράμματα Οικονομικών το 1994.

Σήμερα, το Πανεπιστήμο του Πλόβντιβ είναι ένα πανεπιστήμιο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα, δεδομένου ότι παρέχει εκπαίδευση σε φοιτητές στους τέσσερις σημαντικούς τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

  • φυσικές επιστήμες,
  • ανθρωπιστικές,
  • κοινωνικές επιστήμες,
  • και την οικονομία.

Το Πανεπιστήμο του Πλόβντιβ "Paisii Hilendarski" Plovdiv University έχει θεσμικά διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης και Διαπίστευσης (Πρωτόκολλο αριθ. 1, της 15ης Φεβρουαρίου 2001).

Έχει πάνω από 7.500 φοιτητές πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής απασχόλησης που εγγράφονται στα προγράμματα και τα μαθήματα των εννέα σχολών του πανεπιστημίου.

Το πλήρες διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 34 καθηγητές, 167 αναπληρωτές καθηγητές και 360 επίκουρους καθηγητές.

Οι 9 σχολές που περιλαμβάνονται στο πανεπιστήμιο είναι:

• Τμήμα Βιολογίας
• Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
• Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής
• Παιδαγωγική Σχολή
• Τμήμα Φυσικής
• Σχολή Γλωσσών και Λογοτεχνίας
• Τμήμα Μεθοδολογίας και Ιστορίας
• Τμήμα Χημείας
• Νομική Σχολή

Τιμές:

ΣΧΟΛΕΣ Προετοιμασία μαθημάτων Προπτυχιακές σπουδές Ετη Μεταπτυχιακών Eιδικότητα
Ολες η Σχολές 3000 € / έτος 3000 € / έτος 4 Ετη - 4000 € / έτος