Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Σπουδές στο Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο

Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο

Το Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με έδρα τη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Το Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία και μεταξύ των κορυφαίων σε βαθμολογία πανεπιστημίων της Βουλγαρίας.

Το 2004, το πανεπιστήμιο είχε 7.551 φοιτητές και 3.201 απόφοιτους .

Το πανεπιστήμιο βρίσκεται στο Δήμο Ovcha Kupel στη δυτική Σόφια και αποτελείται από δύο κύρια κτίρια.

Το Ν.Β.Π. παρέχει 37 Bachelor, 69 Master και 26 διδακτορικά προγράμματα.

Ιστορiα

Το Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο Ν.Β.Π. ιδρύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1991 με ψήφισμα από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας από τον Bogdan Μπογκντάνοφ.

Στην ίδρυση συμμετείχε επίσης και μια ομάδα διανοουμένων της Βουλγαρίας.

Ο κύριος στόχος ήταν η δημιουργία ενός ιδρύματος για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βουλγαρίας.

Ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να διατηρεί και τις παραδόσεις της.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους έγιναν δεκτοί 2.500 φοιτητές.

Μια δοκιμή της γενικής εκπαίδευσης εισήχθη το 1995 και καθιερώθηκε ως ένα ενιαίο πρότυπο για την υποδοχή των φοιτητών το 1996.

Το εκπαιδευτικό μουσείο Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο Ν.Β.Π. ιδρύθηκε στις 23 Απριλίου 2010.

Η πρώτη έκθεση ήταν "Μουσείο Resources Network". Ήταν το τελικό στάδιο του έργου «Εκπαιδευτικό Μουσείο στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο».

Η έρευνα για το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ταμείο, απο το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών.

Περιελάμβανε την μελέτη για την εθνική ιστορική κληρονομιά και τον πολιτισμό ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, και του πολιτισμού και τους τρόπους διατήρησή τους.

Τιμες

ΣΧΟΛΕΣ Προετοιμασία μαθημάτων Προπτυχιακές σπουδές Ετη Μεταπτυχιακών Ετη Eιδικότητα
Όλα τα Τμήματα 3000 € / έτος 2700 € / έτος 4 Ετη 3000 € / έτος 2 Ετη 3500 € / έτος
Αρχιτέκτων 3000 € / έτος   4 Ετη 3000 € / έτος 5.5 Ετη