Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Πανεπιστημιακά δίδακτρα Βουλγαρίας

Τα Πανεπιστημιακά δίδακτρα για σπουδές στη Βουλγαρία είναι τα φθηνότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να σπουδάσουν με μειωμένα δίδακτρα η μέσω υποτροφίας της Βουλγαρίας.

Η μόνη προϋπόθεση για να διεκδικήσουν βουλγαρική υποτροφία είναι να μάθουν βουλγαρικά και στη συνέχεια να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις μαζί με Βούλγαρους φοιτητές.

Επίσης, να σημειωθεί ότι τα Πανεπιστημιακά δίδακτρα για τα προγράμματα στη βουλγάρικη γλώσσα είναι ελαφρώς φθηνότερα από τα προγράμματα στην αγγλική γλώσσα.

Τα Πανεπιστημιακά δίδακτρα στη Βουλγαρία ποικίλλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο, την ειδικότητα, τη γλώσσα των σπουδών, των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.

Πανεπιστημιακά δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές:

Οι Ευρωπαίοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σπουδές στη Βουλγαρία:

  • στην εθνική γλώσσα (Βουλγάρικα)
  • ή σε διεθνή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, και η Γερμανικά), ανάλογα με τα διαθέσιμα προγράμματα.

Οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να κάνουν οικονομία μπορεί να επιλέξουν να σπουδάσουν στη βουλγαρική γλώσσα.

Έτσι επωφελούνται από τη βουλγαρική υποτροφία.

Επομένως οι φοιτητές της ΕΕ στη Βουλγαρία έχουν 2 επιλογές για τον τρόπο χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών σπουδών τους:

  1. Εφαρμογή και μελέτη, όπως κάθε Βούλγαρος υπήκοος, που αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να εξεταστεί και να σπουδάσει στη βουλγάρικη γλώσσα. Για να πάρει τη θέση πρέπει να κάνει εισαγωγικές εξετάσεις με ανταγωνισμό (π.χ. στη Βιολογία και Χημεία για την ιατρική έρευνα, τα μαθηματικά για την τεχνική μελέτη , κ.λπ.), με τους Βούλγαρους υποψηφίους και να διεκδικήσει από την ΕΕ την υποτροφία.
  2. Εφαρμογή και μελέτη, όπως όλοι οι ξένοι πολίτες (εκτός ΕΕ) ως πληρωμένη φοίτηση.
    Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει ο φοιτητής τα πλήρη δίδακτρα.

Πανεπιστημιακά δίδακτρα για μη φοιτητές της ΕΕ:

Οι διεθνείς μη Ευρωπαίοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σπουδές στη Βουλγαρία μόνο ως φοιτητές πληρωμής, πλήρων διδάκτρων.

Θα πρέπει να πληρώσουν τα πλήρη ετήσια δίδακτρα που καταβάλλονται 2 φορές το χρόνο:

Τα μισά πριν υποβάλουν αίτηση για θεώρηση και το υπόλοιπο ποσό πριν από την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.

Σημειώστε ότι είναι λίγο φθηνότερο να σπουδάσουν στη βουλγαρική γλώσσα από ότι στη διεθνή γλώσσα!

Κατά Προσέγγιση Πανεπιστημιακά δίδακτρα στη Βουλγαρία:

Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική: 4.500 – 8.000 ευρώ
Τεχνικές Σπουδές: 2.200 – 3.500 ευρώ
Οικονομικές σπουδές: 2200 - 4.000 ευρώ