Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ

Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ

Σχετικά με την Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ.

Η Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ ιδρύθηκε το 1986 ως θυγατρική μονάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Έγινε νομικά ανεξάρτητη από την απόφαση αριθ.: 30, της 13ης Ιουνίου 1990, από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Η δομή στην Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ TU-Σόφιας, Plovdiv περιλαμβάνει πλέον δύο σχολές:

  • Σχολή Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

βάσει των διαταγμάτων του Συμβουλίου των Υπουργών και των αποφάσεων του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.

 

Η Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ ως θυγατρική μονάδα του Πολυτεχνείου Σόφιας, παρέχει κατάρτιση σε προγράμματα σπουδών Bachelor, Master και μαθήματα σε επίπεδο Διδακτορικού όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο των Υπουργών.

Η Πολυτεχνική Σχολή Πλόβντιβ διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, σύγχρονη βιβλιοθήκη με πάνω από 100.000 τόμους εκπαιδευτικής και εξειδικευμένης τεχνικής βιβλιογραφίας, καντίνες και φοιτητικές εστίες.

Τμήμα Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

• Συστημάτων Υπολογιστών και Τεχνολογίες
• Ηλεκτρονική
• Συστήματα Αυτοματισμού, πληροφόρησης και ελέγχου
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Industrial Engineering

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

• Μηχανολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών
• Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Μέσο
• Μεταφορά εξοπλισμού και τεχνολογιών
• Αεροναυπηγικού εξοπλισμού και τεχνολογιών
• Βιομηχανικής Διοίκησης
• Γραφιστικής και εκτύπωσης

Τιμές:

ΣΧΟΛΕΣ Προετοιμασία μαθημάτων Προπτυχιακές σπουδές Ετη Μεταπτυχιακών Ετη Eιδικότητα
Ολες η Σχολές 2500 € / έτος 3000 € / έτος 4 Ετη - - -