Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Τα Βουλγαρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανοιχτά σε όλους τους διεθνείς σπουδαστές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευσή του θα πρέπει να είναι τέτοια που θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στη χώρα τους.

Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Προπτυχιακοί φοιτητές

Απαιτείται τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 4 έως 6 έτη αναλόγως την σχολή.
Μετά το πέρας των σπουδών και έχοντας επιτύχει μια διατριβή, στους μαθητές απονέμεται πανεπιστημιακό δίπλωμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Απαιτείται ένα πτυχίο Bachelor. Οι φοιτητές εγγράφονται στο πρόγραμμα Μάστερ στη σχολή με διάρκεια από 1, 5 έως 2 έτη (ανάλογα με το πρόγραμμα).
Μετά το πέρας των σπουδών και έχοντας επιτύχει μια διατριβή, στους μαθητές απονέμεται MA ή MSc. βαθμός.

Φοιτητές Ph.D. / Doctorat

Απαιτείται Μάστερ σπουδών. Οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο Graduate School με διάρκεια 3 ετών.
Όταν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος οι φοιτητές γίνονται κάτοχοι διδακτορικού.

Μεταγραφή φοιτητών

Για μεταφορά μαθητών, για πτυχίο Bachelor ή Master σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, και απαραίτητα και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις υπάρχουσες σπουδές.
Οι φοιτητές από μεταγραφή είναι οι φοιτητές που έχουν ήδη περάσει κάποια περίοδο σπουδών σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε βουλγάρικο πανεπιστήμιο για να αποκτήσουν ένα δίπλωμα από τη Βουλγαρία.

Η διάρκεια των σπουδών τους εξαρτάται από το χρονικό διάστημα των σπουδών που έχουν ήδη ολοκληρώσει.

Μετά την αποφοίτησή τους λαμβάνουν πτυχίο (Bachelor ή Master), σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Φοιτητές  ERASMUS

Η διάρκεια των σπουδών, για την ανταλλαγή φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS, είναι 3 έως 12 μήνες, όπως έχει υπογραφεί στις διμερείς συμφωνίες.

Επίσκεψη μαθητών

Για τους φοιτητές που θέλουν να κάνουν ξεχωριστά μαθήματα χωρίς απαραίτητα να οδηγούν σε κάποιο πτυχίο θα πρέπει να λάβουν πληροφορίες  από το πανεπιστήμιο για τα μαθήματα που ενδιαφέρονται.