Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Απαιτήσεις Πανεπιστημίου

Οι απαιτήσεις του πανεπιστημίου μπορεί να διαφέρουν στα διάφορα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, αλλά οι βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα παραμένουν ίδιες .

Έτσι, πριν από την εγγραφή, ο διεθνής φοιτητής πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει τα κατάλληλα προσόντα, την υποστήριξη χρηματοδότησης, διαβατήριο σε ισχύ και ότι είναι καλά στην υγεία του.

Οι βασικές απαιτήσεις των πανεπιστημίων της Βουλγαρίας για εισαγωγή φοιτητών είναι:

Χρειάζεται Πτυχίο ή Απολυτήριο Λυκείου.

Η πρώτη προϋπόθεση ή όρος για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία είναι ένα δίπλωμα ή πιστοποιητικό που αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης εκπαίδευσης.

Ο μαθητής  θα πρέπει να έχει  εξασφαλίσει ικανοποιητική βαθμολογία, σε μαθήματα σχετικά με την ειδικότητά του. Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια  έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να επιλέγουν τους φοιτητές τους μεταξύ των καλύτερων υποψηφίων.

Οικονομική εξασφάλιση

Η δεύτερη προϋπόθεση για σπουδές στη Βουλγαρία είναι κατά πόσον ο υποψήφιος θα μπορεί να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξή για την εκπαίδευση του, συν το κόστος ζωής στη Βουλγαρία.
Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι αυτόνομα και τα δίδακτρα για τους ξένους φοιτητές είναι ανεξάρτητα. Ανάλογα με το πανεπιστήμιο και την ειδικότητα της εκπαίδευσης οι απαιτήσεις του πανεπιστημίου στα δίδακτρα ποικίλουν από περίπου 2500 ευρώ / έτος έως 8000 ευρώ / έτος.

Επίσης μπορεί να διαφέρει το ποσόν ανάλογα με το πρόγραμμα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό).
Για εκείνους που θα παρακολουθήσουν στην Βουλγάρικη  ή στην αγγλική γλώσσα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα σε γενικές γραμμές τα δίδακτρα, είναι 1500 ευρώ έως 4000 ευρώ / έτος.

Το Ελάχιστο κόστος ζωής στη Βουλγαρία για έναν αλλοδαπό φοιτητή, όπως στους κοιτώνες του πανεπιστημίου, η διατροφή, οι μεταφορές και διάφορες άλλες ανάγκες είναι της τάξης των 8000 ευρώ / έτος.

Σημειώστε ότι οι ευκαιρίες για υποτροφίες μέσω της απασχόλησης των σπουδαστών είναι ελάχιστες και γενικά, τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας και η κυβέρνησης της Βουλγαρίας δεν παρέχουν υποτροφίες για τους ξένους φοιτητές εκτός λίγων εξαιρέσεων στις ανταλλαγές φοιτητών.

Η καλή υγεία

Η τρίτη προϋπόθεση ως απαιτήσεις του πανεπιστημίου για έναν μαθητή,  για να γίνει αποδεκτός σε Βουλγάρικο πανεπιστήμιο, είναι να έχει καλή υγεία σωματική, και ψυχική και καμιά μεταδοτική ασθένεια.
Αυτό αποδεικνύεται μόνο με ιατρικό πιστοποιητικό.

Διαβατήριο

Ο αιτών, για να γίνει αποδεκτός  σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να έχει ένα έγκυρο διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο.