Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Σπουδές Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας είναι το παλαιότερο ίδρυμα για την τριτοβάθμια ιατρική εκπαίδευση στη Βουλγαρία.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ιδρύθηκε το 1917 ως ιατρική σχολή της Σόφιας, και εξελίχθηκε ως Ιατρική Ακαδημία με δύο σχολές: Την Γενική ιατρική και απο το 1950 και την οδοντιατρική.

Σήμερα το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας έχει ηγετικές θέσεις σε τομείς όπως εκπαιδευτικό, επιστημονικό, και υγειονομικής περίθαλψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίπεδο απο το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας αντιστοιχεί στα καλύτερα ιατρικά πρότυπα ανά τον κόσμο.

Το επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών.

Το επίπεδο είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα παρέχει και επαρκή ακαδημαϊκή ανεξαρτησία.

Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

 

Το Ιατρικό πανεπιστήμιο Σοφιας χωρίζεται σε 3 σχολές:

• Ιατρική Σχολή

• Τμήμα Οδοντιατρικής

• Φαρμακευτική Σχολή

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών σπουδών από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, στην αγγλική γλώσσα, παρέχεται ευρωπαϊκό δίπλωμα, ίδιο με αυτό που παρέχεται στη βουλγαρική γλώσσα, από τις σπουδές ιατρικής: MD (οι μαθητές αποκτούν το πτυχίο ιατρού).

Η κατοχή αυτού του βαθμού δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να ασκεί την ιατρική στην ΕΕ και τις χώρες του ΕΕC.

Ο βαθμός δίνει επίσης τη δυνατότητα στον κάτοχό του να ασκεί την ιατρική σε όλο τον κόσμο.

Κριτήριο εισαγωγής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας για τους διεθνείς υποψήφιους φοιτητές σύμφωνα με το νόμο και τα διατάγματα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας , πρέπει να :

Έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που του επιτρέπει να συνεχίσει τις σπουδές του στα τριτοβάθμια ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας.

Για τον υποψήφιο που ενδιαφέρεται για τα προγράμματα της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μελετήσει τα θέματα Βιολογίας και Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Ο μέσος όρος στην Βιολογία και Χημεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 62% του μέγιστου βαθμού στο σύστημα βαθμολόγησης της χώρας του.

Για άμεση επικοινωνία απο εμάς συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας

* Με αστεράκι είναι τα υποχρεωτικά πεδία

Για όλους τους υποψηφίους για τις παρακάτω σπουδές:

  • Νοσηλευτική
  • Μαιευτική
  • Σχολή Δημόσιας Υγείας
  • Βοηθού φαρμακοποιού
  • Επιθεωρητή Δημόσιας Υγείας
  • Εργαστηριακός Συνεργάτης Ακτινολόγος
  • Βοηθός Φυσικοθεραπείας
  • Ιατρικός Βοηθός Εργαστηρίου

πρέπει να έχουν σπουδάσει Βιολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Ο βαθμός στη Βιολογία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 62% του μέγιστου βαθμού στο σύστημα βαθμολόγησης της χώρας του.

 

Σύμφωνα με τους όρους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Επικοινωνίας και Αθλητισμού, οι διεθνείς υποψήφιοι που μιλούν την βουλγάρικη γλώσσα (και οι οποίοι δεν έχουν έγγραφο πιστοποίησης της Βουλγαρίας ή δεν έχει εκδοθεί από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία), πρέπει να περάσουν εξετάσεις πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής, εγγράφονται άμεσα στις σπουδές που τους ενδιαφέρουν.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας προσφέρει:

Προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας στη βουλγαρική γλώσσα και στα αγγλικά όπως Βιολογία, Χημεία, Ανατομία και Φυσιολογία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αγγλικών ή των Βουλγαρικών Προπαρασκευαστικών μαθημάτων γλώσσας, ο μαθητής αυτόματα εισάγεται στο Πανεπιστήμιο.

Μεταγραφή φοιτητών στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας.

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας δέχεται αιτήσεις από φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν από άλλα ιατρικά πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές που μεταφέρονται από άλλα πανεπιστήμια που έχουν διαφορετικά προγράμματα σπουδών μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές του στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας.

Προϋπόθεση αποτελεί ότι θα κάνουν όλες τις εκκρεμείς εργασίες όπως μελέτη των μαθημάτων από προηγούμενα έτη.

Επίσης να περάσουν τις εξετάσεις σε αυτά τα μαθήματα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναπτύχθηκε από τη σχετική Σχολή).

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας αποφασίζει τελικά σε πιο έτος σπουδών και ανάλογα με το σχετικό πρόγραμμα θα πρέπει να εγγραφεί ο φοιτητής.

Ο φοιτητής της ιατρικής που μεταφέρεται στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας πρέπει να υποβάλει:

  • Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εισαγωγή
  • Ενα αντίγραφο που εκδίδεται από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο που περιέχει τα θέματα, τα αποτελέσματα και τα μαθήματα που είχε.

Τιμες:

Πρόγραμμα Μαθημάτων Δίδακτρα ανά έτος
Ιατρική στην αγγλική γλώσσα (6 έτη)  9000 € / έτος
Ιατρική Στην Βουλγάρικη Γλώσσα (6 χρόνια)  7000 € / έτος
Οδοντιατρική στην αγγλική γλώσσα (6 χρόνια)  9000 € / έτος
Οδοντιατρική στη βουλγάρικη γλώσσα (6 χρόνια)  7000 € / έτος
Φαρμακευτική στην αγγλική γλώσσα (5 έτη)  8000 € / έτος
Φαρμακευτική στη βουλγάρικη γλώσσα (5 έτη)  7000 € / έτος
Προπαρασκευαστικό μάθημα στα αγγλικά (1 έτος)  4800 € / έτος
Προπαρασκευαστικό Μάθημα Στα βουλγάρικα (1 έτος)  3700 € / έτος
Επαγγελματικό Bachelor στη βουλγάρικη γλώσσα  3000 € / έτος